Com s’escriuen els números en català

Aprèn com s’escriuen els números en català de forma fàcil amb aquest article de la nostra secció llengua catalana per aprendre català. És molt senzill!

Números en català del 0 al 9

 • 0: zero
 • 1: u / un / una
 • 2: dos / dues
 • 3: tres
 • 4: quatre
 • 5: cinc
 • 6: sis
 • 7: set
 • 8: vuit
 • 9: nou

Números en català del 10 al 19

 • 10: deu
 • 11: onze
 • 12: dotze
 • 13: tretze
 • 14: catorze
 • 15: quinze
 • 16: setze
 • 17: disset
 • 18: divuit
 • 19: dinou

Números en català del 20 al 29

 • 20: vint
 • 21: vint-i-u / un / una
 • 22: vint-i-dos / dues
 • 23: vint-i-tres
 • 24: vint-i-quatre
 • 25: vint-i-cinc
 • 26: vint-i-sis
 • 27: vint-i-set
 • 28: vint-i-vuit
 • 29: vint-i-nou

Números en català del 30 al 99

 • 30: trenta
 • 31: trenta-u / un / una
 • 32: trenta-dos / dues
 • 33: trenta-tres
 • 39: trenta-nou
 • 40: quaranta
 • 41: quaranta-u / un / una
 • 42: quaranta-u / dues
 • 49: quaranta-nou
 • 50: cinquanta
 • 51: cinquanta-u / un / una
 • 59: cinquanta-nou
 • 60: seixanta
 • 61: seixanta-u / un / una
 • 69: seixanta-nou
 • 70: setanta
 • 71: setanta-u / un / una
 • 79: setanta-nou
 • 80: vuitanta
 • 81: vuitanta-u / un / una
 • 89: vuitanta-nou
 • 90: noranta
 • 91: noranta-u / un / una
 • 99: noranta-nou

Números en català del 100 al 999

 • 100: cent
 • 101: cent u / un / una
 • 199: cent noranta-nou
 • 200: dos-cents / dues-centes
 • 201: dos-cents/dues-centes u / un / una
 • 299: dos-cents/dues-centes noranta-nou
 • 300: tres-cents / centes
 • 301: tres-cents / centes u / un / una
 • 399: tres-cents / centes noranta-nou
 • 400: quatre-cents / centes
 • 401: quatre-cents / centes u / un / una
 • 499: quatre-cents / centes noranta-nou
 • 500: cinc-cents / centes
 • 501: cinc-cents / centes u / un / una
 • 599: cinc-cents / centes noranta-nou
 • 600: sis-cents / centes
 • 601: sis-cents / centes u / un / una
 • 699: sis-cents / centes noranta-nou
 • 700: set-cents / centes
 • 701: set-cents / centes u / un / una
 • 799: set-cents / centes noranta-nou
 • 800: vuit-cents / centes
 • 801: vuit-cents / centes u / un / una
 • 899: vuit-cents / centes noranta-nou
 • 900: nou-cents / centes
 • 901: nou-cents / centes u / un / una
 • 999: nou-cents / centes noranta-nou

Números en català del 1000 al 999999

 • 1000: mil
 • 1001: mil u / un / una
 • 1999: mil nou-cents / centes noranta-nou
 • 2000: dos/dues mil
 • 2001: dos/dues mil u / un / una
 • 999999: nou-cents / centes noranta-nou mil nou-cents / centes noranta-nou

Números en català desde 1000000

 • 1 000 000: un milió
 • 1 000 001: un milió u / un / una
 • 1 999 999: un milió nou-cents / centes noranta-nou mil nou-cents / centes noranta-nou
 • 2 000 000: dos milions
 • 2 000 001: dos milions u / un / una
 • 2 999 999: dos milions nou-cents / centes noranta-nou mil nou-cents / centes noranta-nou

 

Espero que aquest article t’hagi ajudat a resoldre el teu dubte. Pots trobar més informació relacionada a la nostra secció de llengua catalana!

Escriu la Teva Opinió!