Manteniment de piscines durant l’hivern

Avui descobrirem com mantenir correctament les vostres piscines durant les llargues temporades d’hivern. Com bé sabreu la posta a punt de les vostres piscines no es per res barata y menys si a més s’hi ha de fer reparacions degudes al mal manteniment durant l’hivern. Més val prevenir que curar!

Passada la temporada d’estiu s’han d’analitzar i solucionar els problemes que s’hagin pogut ocasionar durant la temporada de calor. Tot el contrari del que pot arribar a fer la majoria, que es despreocupa de la piscina fins l’any vinent!

És important revisar els sistemes de filtració, així com les bombes d’aigua, el sistema elèctric complet, les vàlvules, o el revestiments fins a la pròpia aigua de la piscina.

 

Consells pel hivernar les piscines durant l’hivern.

La millor manera de mantenir en bon estat la vostra piscina es l’hivernatge, no només permetrà un bon aspecte visual de l’aigua de la piscina, sinó que a la vegada facilitarà la seva neteja i minimitzarà els seus costos de manteniment.

Tant en piscines elevades com en piscines enterrades de les tradicionals seguirem el mateix procediment. Només en algun cas especial, en el que el fabricant de la piscina ja ens haurà advertit, seguirem metodologies diferents a les que tot seguit comentarem referents al manteniment de la piscina.

Abans de començar, cal recordar que pel bon manteniment de la piscina durant l’hivern no hem de buidar mai l’aigua. L’aigua de la piscina contraresta la pressió exercida a la paret de la pròpia piscina per la brutícia que s’acumula durant la primavera o l’hivern. D’aquesta manera les parets d ela piscina també estan protegides de les gelades o d’una possible caiguda d’objectes dins les piscines provocades per fortes ventades.

Per mantenir la piscina en bon estat s’aconsella seguir raspallant les parets de la piscina, la forma més fàcil és utilitzar un mitjà mecànic com un neteja fons. A la vegada també t’aconsellem aspirar les fulles i pinassa que hi caigui a dins. Aquesta doncs es una feina que s’aconsella fer durant tot l’any.

Es por ajustar el pH de la piscina de 6,5 a 7. Així com s’aconsella desinfectar per complet el filtre, existeixen sorres i pols específiques per aquesta feina.

Per hivernar correctament la piscina s’ha de realitzar una cloració amb una tauleta de cloro de ràpida dissolució o 25 grams de granulós de dissolució ràpida per metre cúbic, sempre amb la bomba de la piscina en funcionament. Si la cloració no és suficient, les impureses orgàniques també hivernaran, així doncs, si la concentració de cloro es menor que 1,5 mg/L passades ja les 24 hores s’ha de tornar a repetir el procediment de cloració anterior.

Durant el dia següent s’ha d’aplicar la quantitat de producte apropiada per hivernar la piscina i distribuir correctament per tota la superfície. Per fer-ho correctament es pot utilitzar per exemple una regadora. Pots consultar al següent enllaç els productes més utilitzats pel correcte hivernatge de la piscina: https://www.tienda-piscinas.net/122-invernaje-y-complementos-para-piscinas

La utilització dels productes i líquids específics per hivernar les piscines faciliten la neteja de la mateixa quan la vulguem tornar a utilitzar la següent temporada. A la vegada, ajuden a minimitzar l’utilització de productes de neteja, evitant incrustacions de cal molt habituals durant l’hivern i frenant el desenvolupament d’algues i coloració de l’aigua.

Per repartir bé els líquids d’hivernatge és aconsellable engegar les bombes de la piscina durant un mínim de sis hores en posició de recirculació perquè el producte es barregi bé i s’escampi per tota la piscina.

Per últim, i per una major protecció, es pot utilitzar una coberta a tota la piscina que evitarà que caigui brutícia durant tot l’hivern i ens ajudarà a retirar-la. Feina que com hem dit si hauríem de seguir fent durant tot l’any.

 

Consells de manteniment de les piscines durant l’hivern

Les temporades mentre no s’utilitza la piscina són perfectes per substituir i fer les reparacions oportunes dels sistemes de tractament d’aigua. Així com parts elèctriques i fer la revisió de les bombes. Pensa que sempre poden sorgir imprevistos abans de l’utilització de la mateixa, i és quan més feina tenen els tècnics encarregats, no t’arrisquis a quedar-te sense piscina quan més la fas servir!

 

En zones on les temperatures arriben a ser molt baixes durant l’hivern s’aconsella el següent:

És important en zones on els hiverns són molt durs baixar el nivell de l’aigua per sota dels skimmers, també és molt important buidar els filtres i els conductes d’aigua. Doncs davant una possible gelada ho trencaria tot pel canvi d’estat de l’aigua.

És aconsellable també deixar flotadors a la piscina per evitar que la pressió del gel pugui perjudicar les parets i contenidors de la mateixa.

 

Pel contrari, si no utilitzem la piscina en una zona on les temperatures són molt altes:

Vigilar si la temperatura de l’aigua és superior a 18ºC, doncs és probable que s’hagi d’ajustar de nou el Ph. Si aquest no és el correcte s’han d’afegir petites dosis de clor fins que la temperatura arribi per sota dels 18ºC.

En cas que la temperatura de l’aigua no acostumi a baixar, és possible que s’hagi de repetir el manteniment per hivernar la piscina altre cop pocs mesos després de la primera vegada. En aquest cas el manteniment de piscines en zones caloroses és més costós.

 

Climatitzar la piscina tot l’any

Una altra opció totalment contraria al que hem comentat fins ara és climatitzar la piscina, això ens permetrà fer-ne us durant tot l’any. Un luxe evidentment a l’abast de pocs, ja que el cost de la instal·lació de climatització com el manteniment també son importants.

De totes maneres és una bona opció també per mantenir la piscina en perfectes condicions durant tot l’any. Si vols plantejar aquesta opció t’aconsellem visitar aquest enllaç on trobaràs tot tipus de solucions i els productes necessaris per climatitzar la piscina: https://www.tienda-piscinas.net/8-climatizacion

Esperem que aquests consells et siguin útils pel bon manteniment de la piscina durant l’hivern i a la vegada puguis reduir costos en productes i reparacions.

Escriu la Teva Opinió!